PBI Holding A/S

Forretningsområder:
• Aktive erhvervsinvesteringer
• Fast ejendom
• Værdipapirer
Bestyrelse:
Berit Lovring, formand
Susanne Jensen, næstformand
Birgit Pichat
Direktion:
Lene Stengade, adm. direktør